It is a pleasure to show you a list of our former and current clients which describes our tradition and a wide spectrum of services List Ltd. offers.

 A

1. A.C. Stinice d.o.o. Split
2. AB Ovo Salona Club d.o.o. Solin
3. Accra d.o.o. Duće-Dugi Rat
4. AD BRODOVI d.o.o. društvo za gradnju brodova i trgovina, Solin
5. Adriachem d.d. Kaštela
6. Adriacink d.d. pocinčavanje, lijevanje i izrada čeličnih konstrukcija, Split
7. Adriacink transporti d.d. Split
8. Adriakamen d.o.o. Trogir
9. Adriatic Croatia International Club (ACI) d.d. Opatija
10. Adut nekretnine d.o.o. inženjering u graditeljstvu, Split
11. Adut-invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Split
12. Aedilis d.o.o. Split
13. Aequitas d.o.o. Split, Grupa
14. Agan Seget. d.o.o. eksploatacija, prerada i ugradnja kamena, Split
15. Agencija EKO Kaštelanski zaljev Split
16. AGI - 46 arhitektonsko i građevinsko projektiranje Karlovac
17. Aile d.o.o. pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane i smještaja, Podstrana
18. Ajax distribucija d.o.o. Split
19. Alas za dom d.o.o. proizvodnja proizvoda od betona, Split
20. Alcazar d.o.o. uvoz, zastupanje i distribucija robe široke potrošnje, Split
21. Anterra d.o.o. Zagreb
22. Atlantska plovidba, d.d. pomorski promet, Dubrovnik, Grupa
23. Auto Kuća Topić d.o.o. obrtničke usluge, trgovina, cestovni promet, Podstrana
24. Autoprijevoz d.o.o. cestovni prijevoz putnika, Sinj

 B

25. Basic d.o.o. Split
26. Biotron d.o.o. Ozalj
27. Blato 1902 d.d. proizvodnja i prodaja prehrambenih proizvoda, Blato n/K
28. Blato d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Blato n/K
29. Bontech d.o.o. Split
30. Brač prijevoz d.o.o. cestovni prijevoz putnika, Supetar
31. Bradarić-Šumica d.o.o. hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Split
32. Brodogradilište i marina d.o.o. Betina
33. Brodoremont, popravak i preinake brodova, Vranjic

 C

34. Champs i Normand d.o.o. proizvodnja i usluge, Split
35. Chromos Agro d.d.proizvodnja sredstava za zaštitu bilja, Zagreb, Grupa
36. Chromos d.d. Samobor
37. Chromos MB d.d. Samobor
38. CIOS d.o.o. Varaždin
39. Conex Trade d.o.o. Čaporice
40. Croatia Yachting d.o.o. Split
41. CROIT d.d. proizvodnja i trgovina, Split
42. CROSS HOLDING d.o.o. poslovanje nekretninama, Split

 D

43. D.K.D. poslovno savjetovanje i posredovanje d.o.o. Split
44. Dagoplast d.o.o. Zabok
45. Dal-koning d.d. graditeljstvo i inženjering, Split
46. Dalma Brzet d.o.o. društvo za trgovinu i turizam, Omiš
47. Dalma d.d. Split
48. Dalmacijavino d.d. Split, Grupa
49. Dalmesso d.o.o. proizvodnja suhomesnatih proizvoda, Klis
50. Dalmex proizvodnja i konfekcioniranje poljoprivredno -prehrambenih, kemijskih, farmaceutskih i drugih proizvoda, Split
51. Dalmina d.o.o. turizam i ugostiteljstvo, Split
52. Daus truck d.o.o. servis i prodaja IVECO automobila, Split
53. DES Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split
54. Diamant marina d.o.o. Primošten
55. Dosis d.o.o. posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Glavina Donja
56. Drniška pršutana d.o.o. proizvodnja hrane i pića, Split
57. Drvenik tuna d.o.o. uzgoj tuna, Marina
58. DTD d.o.o. proizvodnja ribarskog pribora, pribora za lov liganja i sipa, Dugi Rat
59. Dubrovačko primorje d.d. Dubrovnik
60. Dubrovkinja-trade d.d. trgovina na veliko i malo, Dubrovnik
61. Dubrovnik airline d.o.o.zračni prijevoz putnika, Ćilipi
62. DVD Mladost Kaštel Sućurac, neprofitna organizacija

 E

63. Energopetrol d.d. usluge skladištenja, Ploče
64. Epulum d.o.o. društvo za preradu, proizvodnju i trgovinu, Stari Grad
65. Euromakina d.o.o. servis i prodaja traktora i brodskih motora, Split
66. Euroviba d.d. trgovina na veliko i malo, Zagreb

 F

67. Fieri d.o.o. Split
68. Fikus d.o.o. pružanje računovodstvenih, knjigovodstvenih i porezno savjetničkih usluga, Split
69. Fintrade d.o.o. Split
70. Forol d.o.o. Varaždin
71. Franjo Kluz d.d. Omiš

 G

72. Galaxy travel d.o.o. djelatnost turističke agencije, Split
73. Galeb d.d. proizvodnja trikotažnog rublja, Omiš
74. Geodata d.o.o. arhitektonsko i građevinsko projektiranje, Split
75. Geoprojekt d.o.o. geodetski poslovi i građevinsko projektiranje i nadzor, Split
76. Ghetaldus d.o.o. proizvodnja i prodaja optičkih instrumenata, Split
77. Gorup d.o.o. Klanjec
78. Gorup prerada mesa d.o.o. Kraljevec na Sutli
79. Gorup stočarstvo d.o.o.Klanjec
80. Grad Benkovac
81. Gradina obrt za graditeljstvo i usluge Vrgorac
82. Građevno d.d. Vrgorac
83. Grand Hotel Imperial d.d. ugostiteljstvo i turizam, Dubrovnik
84. GT Trade d.o.o. Split

 H

85. Hagena - agencija za nadzor mirovinskih fondova, Zagreb zajedno sa Interexpert Zagreb
86. Hotel Lapad d.d. Dubrovnik
87. Hoteli Baška Voda d.d. Baška Voda
88. Hrvatske vode Zagreb
89. Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa
90. HVIDRA d.o.o. Split

 I

91. Inero d.d. građevinarstvo, projektiranje i nadzor nad građenjem, Split
92. Inkobrod d.d. brodograđevna industrija, Korčula
93. Institut IGH d.d. Zagreb, Grupa
94. Intereuropa d.d. međunarodno otpremništvo, Split
95. Intermont 2 d.o.o. Kaštel Sućurac
96. International Medical Corps Split, neprofitna strana udruga
97. Itel d.o.o. Split
98. Izo-Ing d.o.o. gradnja stambenih i nestambenih zgrada, Lepoglava

 J

99. Jadrankamen d.d. Pučišća
100. Jadransko osiguranje d.d. osiguravateljske usluge, Split
101. Jadroplastika d.d. proizvodnja plastične galanterije, Seget Donji
102. Jarbolet d.o.o. društvo za trgovinu i usluge, putnička agencija, Split

 K

103. KABEL-PLUS d.o.o.gradnja stambenih i nestambenih zgrada, Krapina
104. Kamen Psunj d.o.o. proizvodnja, prerada i dorada kamena i betona, Okučani
105. Klub hokeja na ledu "Medveščak" Zagreb
106. Komplet sistem d.o.o. Solin
107. Komunalno društvo Kijevo d.o.o. Kijevo
108. Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje
109. Končar-Električni uređaji d.d. Prisoje (općina Dicmo)
110. Konstruktor-inženjering d.d. inženjering i građevinarstvo, Split, Grupa
111. Kosjenac d.o.o. gradnja stambenih i nestambenih zgrada, Split
112. Koteks d.d. trgovina, Split
113. Kraljevi sladoleda d.o.o. ugostiteljstvo i trgovina, Split

 L

114. Laurus d.o.o. ugostiteljstvo i turizam, Split
115. LEJO d.o.o. Omiš
116. Liga za prevenciju ovisnosti Split neprofitna udruga
117. Lenik metali d.o.o. proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, Klis
118. Linija Kvarner d.o.o. ugostiteljstvo i putnička agencija, Mali Lošinj
119. Luka Zadar d.d. prekrcajne usluge i usluga u pomorskom prometu, Zadar

 M

120. Magint Adria d.o.o. trgovina na malo obućom i proizvodima od kože, Klanjec
121. Mare infinitum d.o.o. proizvodnja električne opreme za rasvjetu, Split
122. MASS SHOES d.o.o. Klanjec
123. Maximus Media d.o.o. društvo za trgovinu i usluge, Krapinske Toplice
124. Medicinski fakultet Split
125. Mediteranska plovidba d.d.pomorski promet, Korčula, Grupa
126. Melioracija d.d. inženjering i graditeljstvo, Split
127. Merkur 5 d.o.o. trgovina na malo i veliko, Split
128. Metalia-auto d.o.o. Split
129. Metković d.o.o.komunalno poduzeće, Metković
130. Metkovka d.d. proizvodnja mlinarskih proizvoda, Metković
131. Mikrosiverit d.d.proizvodnja žbuke, Siverić
132. Mikrosiverit za dom d.o.o. vađenje vapnenca, gipsa i krede, Drniš
133. Montmontaža - hidroinženjering d.o.o. niskogradnja i podvodni radovi, Split
134. MORE Trogir d.o.o. kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, Split
135. Mucić & Co d.o.o. graditeljstvo i projektiranje, Dugopolje, Grupa
136. MUOSID Split , neprofitna udruga

 N

137. Nadbiskupska gimnazija Split
138. Naftni terminal d.o.o. Ploče
139. Naprijed d.d. Split
140. NARONA-IMPEX d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Metković
141. NEIR d.o.o. graditeljstvo, Split
142. Neptun d.d. proizvodnja ribljih prerađevina, Komiža
143. Neretva d.d. proizvodnja i prerada prehrambenih proizvoda, Opuzen
144. NIRD d.o.o. proizvodnja, promet i trgovina, Kaštel Lukšić, Grupa
145. NK Dugopolje
146. NK Solin

 O

147. Obruč d.o.o. Sitno Donje
148. Omial d.d. proizvodnja oplemenjenih aluminijskih traka, Omiš
149. ORO Auto škola d.o.o. Oroslavje
150. Orsta sistemi d.o.o. projektiranje platformi i ugradnja u marinama, Vodice

 P

151. Paktor d.o.o. Split
152. Palić inženjering d.o.o. građevinarstvo i prometne usluge, Zagreb
153. Park prirode Vransko jezero, ustanova za upravljanje nacionalnim parkom, Biograd
154. Patting d.o.o. društvo za proizvodnju i usluge, Varaždin, Grupa
155. PEKO d.o.o. trgovina na malo obućom, Split
156. Pekston d.o.o. Split
157. PIS d.o.o. arhitektonske i inženjerske djelatnosti, Split
158. Plinara d.o.o.društvo za trgovinu i ugostiteljstvo, Split
159. Plovput d.o.o. Split
160. Poduzeće za ceste - Split d.d. izgradnja prometnih objekata, Split
161. Pomgrad d.d. inženjering i građevinarstvo, Split
162. Pomgrad inženjering d.o.o. građevinarstvo i inženjering, Split
163. Primat d.o.o. za opskrbu brodova, Dubrovnik
164. Protetika d.o.o. Split

 R

165. Rad d.d. završni radovi u građevinarstvu, Split
166. Radež d.d. izrada brodske opreme i čeličnih konstrukcija, Blato n/K
167. Razvitak d.d. trgovina, proizvodnja i ugostiteljstvo, Metković
168. Regionalna veletržnica Split d.d. Kamen-Split
169. Remont d.o.o. proizvodnja, remont i servisiranje strojeva i uređaja Kaštel Sućurac
170. Renaust d.o.o. Split
171. Renofix d.o.o. proizvodnja žbuke, Siverić
172. Ribola d.o.o. trgovina, Kaštel Lukšić

 S

173. Safir d.o.o. Split, Grupa
174. Salonit d.d. proizvodnja građevinskog materijala i trgovina, Vranjic
175. Saobraćajno d.d. cestovni promet, Metković
176. Servus d.o.o. Split
177. Sinj d.d. građevinarstvo, Sinj
178. Slobodna Dalmacija - trgovina d.o.o. Split
179. Slobodna plovidba d.d. pomorski promet Šibenik, Grupa
180. Spegra inženjering d.o.o. Split
181. Spegra kamen d.o.o. Split
182. Strategija d.o.o. trgovina, Split
183. SUNČANI ŽIVOT d.o.o. pružanje usluga u nautičkom turizmu, Split
184. Svpetrus hoteli d.d., ugostiteljstvo i turizam, Supetar, Grupa

 Š

185. Špinut d.o.o. Split

 T

186. T&H invest d.o.o. Varaždin
187. T7 VIS d.o.o. Varaždin
188. Tankerkomerc d.d. Zadar
189. Tarma d.o.o. Split
190. TIM - Tvornica istegnutih metala d.o.o. Topusko
191. TIP Gradnja d.o.o. Split
192. Tomas & Co d.o.o. proizvodnja i inženjering u elektronici, trgovina i turizam, Split
193. Trast d.d. međunarodno otpremništvo, Split
194. Tubus d.o.o. trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom, Zagreb
195. Tvornica konopa i veziva d.d. Zadar
196. Tvornica limene ambalaže d.d. proizvodnja ambalaže od lakih metala, Vela Luka

 U

197. Unitas d.d. tvornica konca, Zagreb

 V

198. Vela Luka trgovina d.d. Vela Luka
199. Veritas trade d.o.o. Split
200. Veterinarska ambulanta Pharos d.o.o. Stari Grad
201. Veterinarski fakultet Zagreb
202. Victoria Invest d.o.o. Virovitica
203. Vigor d.o.o. Borovo
204. VIS KG d.o.o. Varaždin
205. VIS PROI d.o.o. Varaždin
206. VIS PT TEXTILE d.o.o. Varaždin
207. Vodoprivreda Split d.d. Solin
208. Vodovod Brač d.o.o. Supetar
209. Vodovod d.o.o. društvo za vodoopskrbu i odvodnju, Omiš
210. Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
211. Vodovod i čistoća d.o.o. Sinj
212. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split - zajedno s Interexpert d.o.o. Zagreb

 W

213. WIN-PROJEKT d.o.o. Split

 Z

214. Z.I.A d.d. proizvodnja abraziva, Zagreb

 Ž

215. Župa Dubrovačka d.o.o.