Adresa:

       21 000 Split
       Vinogradska 49 Elektronička pošta:

      list@list.com.hr

 Revizori:

 Josip Tomasović, dipl. oec, ovlašteni revizor i član uprave
      e-mail: josip.tomasovic@list.com.hr


 Frane Kolak, dipl. oec, revizorski vježbenik
      e-mail: frane.kolak@list.com.hr