Ovdje možete preuzeti sljedeće datoteke:
       a) HSFI-2021, datoteka koja sadrži konsolidirane tekstove Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja važećih od 2021. godine
       b) INT-2021, aplikacija koja automatizira sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima po indirektnoj metodi, sukladno zahtjevima MSFI i HSFI, primjenjivo na sheme financijskih izvještaja od 2021. godine
       c) AppControl, programska datoteka koja omogućava pokretanje ostalih operativnih datoteka
       d) UputeZaInstalaciju, word dokument

Linkovi:


 AplikacijeZaWebList