Djelatnosti društva LIST d.o.o.:
             revizijske usluge,
             računovodstveno savjetovanje,
             financijske analize i procjene vrijednosti.

   Društvo zapošljava ovlaštene revizore, revizorske vježbenike i
asistente u reviziji. Od početka našega djelovanja proveli smo mnoge revizije financijskih izvještaja u širokom spektru djelatnosti, s glavnom orijentacijom na industriju, građevinarstvo, pomorstvo i promet, turizam i trgovinu. Naša referentna lista prikazana je na stranici Klijenti.
  Odlika našega revizijskog rada je sistematičan i temeljit pristup koji
vodi do dugoročnog partnerskog odnosa i kontinuirane usluge kroz mnoge godine. Klijenti koji nas biraju za revizora dobivaju kompletnu profesionalnu podršku koja u okviru revizijskog procesa omogućava poduzetniku razumijevanje standarda i usklađivanje financijskih izvještaja sa standardima i propisima,  kako bi odobreni izvještaji mogli biti sastavljeni fer i istinito, na najboljoj profesionalnoj osnovi.
   Kreirali smo i primjenjujemo Metodologiju revizije s konceptom
koji se temelji na poslovnim ciklusima i s njima povezanim poslovnim događajima. Ovakav pristup, za razliku od linearnog pristupa usmjerenog na odvojene pozicije izvještaja, omogućava nam sintezu revizijskih postupaka i kompletiranje zaključaka na razini ključnih parametara financijskog izvještavanja.
Ono što bismo naglasili i što nam daje snagu i povjerenje u našoj revizijskoj praksi su tri principa kojih se držimo i koje smatramo paradigmom cijeloga našega rada:
(1)    Slijed razmišljanja i shvaćanja financijskih izvještaja, kao i svih činjenica i objava u financijskim izvještajima zadan je sljedećim algoritmom: Prvo, pravni okvir događaja. Drugo, računovodstveni i financijski iskaz događaja. Treće, porezni učinak događaja. Nikako parcijalno i nikako obratnim smjerom.
(2)    Suština je uvijek iznad forme.
(3)    Ključni zahtjev za iznošenje zaključaka, analiza ili revizijskih uvjerenja, prije bilo kakvih formalno-tehničkih dokaza, je zahtjev da se pojave, činjenice i sadržaj samih događaja – ispravno razumiju. Zato u toku revizije kod klijenta vodimo korisnu i plodonosnu komunikaciju s osobama zaduženim za upravljanje.
   Naše specijalnosti izvan neposredne revizije financijskih izvještaja
koje želimo istaknuti su:
(1)    Računovodstveno savjetovanje. Naše vrhunsko poznavanje i razumijevanje računovodstvenih standarda, MSFI i iz njih izvedenih HSFI standarda, pokazalo je u praksi da su mnogi računovodstveni i porezni problemi bili rješivi nakon što smo ih ispitali i testirali razumijevanjem računovodstvenog okvira i primjenjivih računovodstvenih standarda. Našim poslovnim savjetima poduzetnicima smo uštedjeli na milijune poreznih troškova. Rado ćemo vas saslušati i odgovoriti na vašu specifičnu problematiku. Ne pretvaramo se da smo najpametniji na svijetu, ali znamo svoje vrijednosti.
(2)    Savjetovanje u vezi s konsolidacijom financijskih izvještaja. Naše datoteke (DataBook, Integral) omogućit će vam provedbu konsolidacije i sastavljanje konsolidiranih izvještaja, automatizirano unošenje podataka iz vaše bruto-bilance, prevođenje inozemnog poslovanja, definiranje funkcionalne valute i izvještavanje u jednoj ili više izvještajnih valuta.
(3)    Posebno savjetovanje u djelatnostima graditeljstva, brodogradnje i ostalih djelatnosti koje pružaju usluge koje traju više od jednog izvještajnog razdoblja. Uspostavili smo efikasne i vrlo upotrebljive algoritme za obračun prihoda iz ugovora o izgradnji koje klijentu možemo ponuditi, instalirati ih kod klijenta za njegov operativni rad u pripremi financijskih izvještaja.
(4)    Izrada izvještaja o novčanim tokovima indirektnom metodom koja odgovara suštini zahtjeva MSFI i HSFI standarda. Ponudit ćemo vam aplikaciju na kojoj ćete jednostavno, efikasno i pouzdano sastavljati izvještaje o novčanim tokovima za svoje poduzeće. Ovaj izvještaj koji inače zahtijeva veliki ručni rad, sastavljat ćete s našom aplikacijom brzo, pouzdano i lako.
(5)    Ekonomske analize financijskih izvještaja. Naše analize zasnovane su na teoriji troškova i odgovorit će vam kvantificirano (u novčanim iznosima) koji faktori i koliko su proizveli da je vaš financijski rezultat bolji ili lošiji od plana, ili prethodne godine, ili drugog usporedivog poduzetnika.
(6)    Ako vam treba usluga obračuna vrijednosti zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, na pravom ste mjestu. Dobit ćete najbolji savjet i kompletnu metodologiju obračuna.
(7)    Možemo vam ponuditi konsolidirane (pročišćene i važeće) standarde financijskog izvještavanja (MSFI i HSFI) koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj za izvještaje 2022. godine.